Garantie

We ontwikkelen en bouwen onze wielen met de grootste zorg, zodat u er optimaal van kan genieten. Dat betekent dat we u ook ondersteunen met de best mogelijke service als er toch iets fout zou gaan. Voor de oorspronkelijk eigenaar van een authentiek Icon Wheels product, stellen we daarom volgende garantie bepalingen voor:

Garantie bepalingen

Icon wheels garandeert dat elk product vrij is van defecten in materiaal en bouwwijze, voor een periode van drie jaar, startend vanaf de datum van aankoop. Om de garantie te activeren en onze dienstverlening te versnellen, dient u uw aankoopbewijs te bewaren en het aangekocht product te registreren via de Icon wheels website en dit uiterlijk binnen 30 dagen na de aankoop.
Deze garantie is niet overdraagbaar.

Beperkingen

Volgende zaken vallen niet onder bovenvermelde garantie:

 • Normaal gebruik en slijtage.
 • Onjuiste montage of gebrek aan onderhoud.
 • Installatie van onderdelen en/of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het aangekochte product.
 • Schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan wielen of onderdelen.
 • Schade of defecten ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend): stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor het aangekochte product niet geschikt is.
 • Producten waarbij het originele serienummer ontbreekt, gewijzigd werd of onleesbaar werd gemaakt.

Meldingsplicht

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren, door het betrokken product niet meer te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek aan ons te melden. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst te bepalen.

Algemene richtlijnen

Om een vlotte behandeling te garanderen, raden we aan om volgende richtlijnen te volgen:

 • Aankoopbewijs en product registratie is steeds noodzakelijk.
 • Er worden geen terugbetalingen in cash uitgevoerd.
 • In het geval Icon wheels een defect product vervangt onder garantie, zal een nieuw product van een gelijke of grotere waarde voorzien worden. Het nieuwe product kan echter van een ander type zijn dan oorspronkelijk aangekocht omdat de vervanging afhankelijk is van de voorraad en/of het gamma op het moment van vervanging.
 • Icon wheels is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, schade of onkosten gerelateerd aan de aangekochte producten. De aansprakelijkheid van Icon wheels beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen.

Garantieclaim indienen

Om een vlotte afhandeling te garanderen, raden we aan om volgende procedure te volgen:

 • Lokaliseer het serie nummer en schrijf dit op.
 • Neem duidelijke foto's van het betrokken product en de schade.
 • Stuur een email naar support@icon-wheels.eu met het serienummer, de foto's en een duidelijke omschrijving van de schade en de omstandigheden waarin deze is opgetreden. Stuur ook uw aankoopbewijs mee en vergeet niet uw naam, telefoonnummer en adres te vermelden.
 • We doen ons best om u binnen de 48uur te antwoorden en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer kan fietsen.

Nog vragen?

Contacteer onze klantendienst via het e-mailadres support@icon-wheels.eu of op het telefoonnummer: +32 (0) 471/652044.

  Deze garantiebepalingen doen in geen geval afbreuk aan de Belgische wetgeving (in werking vanaf 1 januari 2005) betreffende de verkoop van consumptie goederen, die u als consument (niet-professionele eindgebruiker) kan inroepen.